Quick Overview

Lưu ý: Màu sắc có thể nhạt/đậm hơn hình chút ít do ánh sáng, điện thoại, chất lượng ảnh tải lên từ điện thoại, laptop nhé. Kích thước có thể chêch lệch 1-2cm vì sai số vật lý khi đo bằng mắt thường.

500

In Stock

Compare
Category:

Product Description

Lưu ý: Màu sắc có thể nhạt/đậm hơn hình chút ít do ánh sáng, điện thoại, chất lượng ảnh tải lên từ điện thoại, laptop nhé. Kích thước có thể chêch lệch 1-2cm vì sai số vật lý khi đo bằng mắt thường.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X